1. Begrippen
1.1 Aanvullende Voorwaarden: de aanvullende algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de door Stoelyoga Nederland georganiseerde Trainingen, Lessen en Workshops.
1.2 Algemene Voorwaarden: deze door Stoelyoga Nederland & Vlaanderen gehanteerde algemene voorwaarden, welke zijn gepubliceerd op de website van Stoelyoga Nederland & Vlaanderen,
www.stoelyoga-nederland.nl Deze algemene voorwaarden zijn ook altijd te downloaden op
www.stoelyoga-nederland.nl/voorwaarden.pdf.
1.3 Deelnemer: degene die een yoga les of workshop volgt c.q. wenst te volgen bij Stoelyoga Nederland & Vlaanderen.
1.4 Opdrachtgever: bedrijf of instantie die een yoga les of workshop aanschaft voor zijn medewerkers.
1.5 Stoelyoga Nederland & Vlaanderen: Stoelyoga Nederland & Vlaanderen is gevestigd te (1171 AM) Badhoevedorp aan de Keesomstraat 41 en is geregistreerd in het handelsregister onder nummer 70815895

2. Toepasselijkheid
2.1 De Algemene Voorwaarden zijn bij uitsluiting van toepassing op alle Trainingen, Lessen en Workshops. Door deelname aan een training, les of workshop verklaart de deelnemer en opdrachtgever zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.
2.2 Stoelyoga Nederland& Vlaanderen kan deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is altijd de geldende versie en is steeds beschikbaar op de website. Stoelyoga Nederland zal eventuele wijzigingen van de Algemene Voorwaarden vooraf per e-mail aankondigen.

3. Aansprakelijkheid
3.1 Stoelyoga Nederland & Vlaanderen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk letsel, verlies of schade verband houdende met het volgen van trainingen, lessen en workshops bij Stoelyoga Nederland & Vlaanderen.
3.2 Stoelyoga Nederland & Vlaanderen werkt alleen met gecertificeerde yoga docenten en zorgt altijd voor yoga lessen van hoge kwaliteit. Toch bestaat er altijd de kans een blessure op te lopen tijdens een yoga training, les of workshop. Door deelname aan een training, les of workshop bij Stoelyoga Nederland, aanvaardt de Deelnemer en Opdrachtgever dit risico op een blessure. Stoelyoga Nederland biedt de volgende richtlijnen om het risico op een blessure te verminderen:

– Consulteer een arts voordat je met yoga lessen begint indien je er niet zeker van bent dat je helemaal gezond bent, of indien je zwanger bent.

– Indien je een blessure hebt, of een ander lichamelijk ongemak, laat dit dan altijd aan de betreffende yoga docent weten voordat je aan de yoga les begint.

– Luister naar en volg de instructies van de betreffende yoga docent.

– Voer de yoga oefeningen zorgvuldig uit en luister naar je lichamelijke beperkingen.

– Voer geen yoga oefeningen uit die pijnlijk zijn.

– Stel vragen wanneer je een oefening niet begrijpt.

4. Betaling en Prijswijziging  
4.1 Een training, les en workshop moet voorafgaand aan de te volgen activiteit betaald worden. Betaling kan worden gedaan via overschrijving per bank of in contanten. 
4.2 Stoelyoga Nederland behoudt zich het recht voor de prijzen van de verschillende trainingen, lessen en workshops te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden vooraf aangekondigd door middel van vermelding op de Website, en/of per e-mail. 

5. Annulering deelname Training, les of workshop
5.1 Bij annulering langer dan 1 maand voordat de training, les of workshop start wordt alles terugbetaald.
5.2 Bij annulering korter dan 1 week voordat de training, les of workshop start, wordt 100 euro terugbetaald. Deelnemer kan ook kiezen om kosteloos mee te doen aan een volgende training en opdrachtgever kan kosteloos een nieuwe datum afspreken.

6. Persoonsgegevens
6.1 Stoelyoga Nederland & Vlaanderen verzamelt persoonsgegevens van de Deelnemers en Opdrachtgevers voor het bijhouden van haar ledenbestand, voor het uitvoeren van betalingsopdrachten en voor de administratie. Stoelyoga Nederland & Vlaanderen gaat zorgvuldig met deze verzameling van persoonsgegevens om en houdt zich daarbij altijd aan het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. 6.2 Stoelyoga Nederland & Vlaanderen gebruikt de in artikel 5.1 genoemde persoonsgegevens ook om de Deelnemers en Opdrachtgevers op de hoogte te brengen van activiteiten van Stoelyoga Nederland & Vlaanderen en eventuele wijzigingen in, bijvoorbeeld, de data van trainingen. Indien de Deelnemer of Opdrachtgever geen prijsstelt op het ontvangen van communicatie van Stoelyoga Nederland & Vlaanderen, kan dat schriftelijk worden medegedeeld via e-mail aan: info@stoelyoga-nederland.nl. 6.3 Stoelyoga Nederland & Vlaanderen geeft de persoonsgegevens van de Deelnemers en Opdrachtgevers nooit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door aan derden.

7. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
7.1 Op de Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
7.2 Eventuele geschillen verband houdende met de Algemene Voorwaarden, een Training, Les of Workshop bij Stoelyoga Nederland & Vlaanderen zullen bij uitsluiting worden beslecht door een erkende mediator.